ĐẠI LÝ UỶ QUYỀN

ĐẠI LÝ UỶ QUYỀN KHU VỰC PHÍA BẮC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG THỊNH

Tổ 3, Khu 1, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0936 888 166 

Giám đốc đại diện: Trần Cảnh Minh